7 โรคร้าย กับ 7 วิธีหลีกเลี่ยง (ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร) 

1. โรคเห็นแก่ตัว รักใครไม่เป็นนอกจากตัวเอง

2. โรคหน้าเลือด เงินต้องมาก่อน อะไร ๆ ก็เงิน

3. โรคอิจฉาริษยา เห็นคนอื่นดีไม่ได้ ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี

4. โรคฉลาดลึกแต่โง่กว้าง รู้ไม่จริง  แต่ชอบอวดรู้

5. โรคทำตัวเป็นคนดี แต่ในใจเห็นแก่ได้อยู่ฝ่ายเดียว หวังแต่ผลประโยชน์ ไร้น้ำใจ 

6. โรคชอบพูดจาเหน็บแนม เสียดสี ไม่ชอบพูดกันตรง ๆ 

7. โรคชอบนินทา ต่อหน้าไม่กล้า แต่ลับหลังพูดถึงแบบสาดเสียเทเสีย 

วิธีหลีกเลี่ยง หรือรับมือหากต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เป็น 7 โรคร้ายนี้ 

1. ปิดหู ไม่รับฟัง ไม่รับรู้กับสิ่งเหล่านี้ 

2. ปิดตา แล้วเดินผ่านคนเหล่านี้ไป

3. ปิดปาก ไม่เล่าเรื่องส่วนตัวหรือความลับให้คนเหล่านี้ฟัง

4. ปิดใจ อย่าไว้ใจคนเหล่านี้ เพราะจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้

5. แค่ลมปาก ถือเสียว่าคำพูดของคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ลมปากที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

6. ปล่อยวาง อย่าไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ 

7. กรวดน้ำ อโหสิกรรม แผ่เมตตา ให้คิดว่าเขาป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่ต้องการความเมตตา

สุดท้ายนี้  เราจะผ่านพ้นโรคพวกนี้ไปได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง 

ถ้าสามารถ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก ปล่อยวาง และแผ่เมตตา ได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีความสุขกว่าใคร ๆ