ในร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง  4   ได้แก่ ดิน  น้ำ ลม  ไฟ

ซึ่งคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีธาตุที่แตกต่างกัน เมื่อมีธาตุที่แตกต่างกันจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่ต่างกัน

คนโบราณมีความเชื่อว่าคนที่เกิดในวันทั้ง 7 วันนี้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรค ดังต่อไปนี้

วันจันทร์                    อาจเป็นโรคร้อนใน

 วันอังคาร                  อาจเป็นโรคภูมิแพ้

 วันพุธ                        อาจเป็นโรคปวดตามข้อ

 วันพฤหัสบดี            อาจเป็นโรคผิวหนัง            

 วันศุกร์                      อาจเป็นโรคปวด คอ บ่าไหล่ (ออฟฟิศซินโดรม)

วันเสาร์                     อาจเป็นโรคปวดหัวหรือไมเกรน

วันอาทิตย์                 อาจเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน