เคล็ดลับน่ารู้ : หากรู้สึกว่าการทำงานวันนี้ติดขัดอุปสรรค์มากมาย ให้เราเดินไปอ่างล้างหน้าเปิดน้ำแรงหน่อย แล้วนำมือทั้ง2 ไปแล้ว แล้วพูดว่า โสมาแล้วทุกโสไป โสไปแล้วทิ้ง สุขมา เพียงเท่านี้ เช็ดมือให้แห้งแล้วกลับมาทำงาน แล้วทุกอย่างจะดีนักแล