8 สิ่งของที่ต้องนำเข้าในวันขึ้นบ้านใหม่

1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ให้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปที่คุณนับถือมาในวันขึ้นบ้านใหม่ เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงเป็นขวัญกำลังใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

2. น้ำสะอาด

เตรียมน้ำดื่มสะอาดในวันขึ้นบ้านใหม่ นำมารับแขกแจกจ่ายให้คนในบ้านดื่มกิน พูดคุยกันแต่เรื่องดี ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล จะทำให้เป็นบ้านที่มีคนไปมาหาสู่ คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสบายใจ

3. ข้าวสารอาหารแห้ง

ให้นำข้าวสาร 1 ถุงและอาหารแห้ง เช่นเกลือ น้ำตาล พริก กระเทียม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ธัญพืชต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ นำมาวางบริเวณกลางบ้าน ในวันขึ้นบ้านใหม่ จะช่วยเสริมให้ครอบครัวมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เงินทองไหลมาเทมาเจริญรุ่งเรือง

4. ตู้เซฟหรือกระปุกออมสิน

ตู้เซฟหรือกระปุกออมสินถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง เป็นที่เก็บเงินที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด โดยนำธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข 8 ใส่ไว้ในตู้เซฟหรือกระปุกออมสินไปด้วย เพราะเชื่อกันว่าเงินจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เงินที่หามาได้มีเก็บมีใช้อยู่ตลอด

5. เตาไฟ

ไฟถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต การนำเตาไฟไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านหรือเตาแก๊สขึ้นบ้านใหม่ เชื่อว่าจะเป็นการจุดไฟให้สว่าง ขับไล่ความมืดมน เริ่มต้นการอยู่กินและการใช้ชีวิตที่ดีของคนในครอบครัว

6. ชุดเครื่องนอน

ให้เตรียมชุดเครื่องนอนใหม่ในวันขึ้นบ้านใหม่ เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสุขสงบ เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีแต่ความสุขกายสบายใจ คนในครอบครัวมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน

7. เสื้อผ้าใหม่

ให้เตรียมเสื้อผ้าใหม่ในวันขึ้นบ้านใหม่ จะช่วยเสริมความสดใสเป็นสง่าราศีและเชื่อกันว่าจะเสริมให้ผู้อยู่อาศัยทำการสิ่งใดก็ราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค ประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

8. ชุดอุปกรณ์เย็บผ้า

อีกหนึ่งอย่างที่แนะนำให้เตรียมไปในวันขึ้นบ้านใหม่คือ ชุดเข็มกับด้วย หรือชุดอุปกรณ์เย็บผ้า เชื่อว่า จะคอยปะชุนทุก ๆ อย่าง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ หากมีเรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้นก็จะพบกับทางออกที่ดี

  1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  2. นำ้สะอาด
  3. ข้าวสารอาหารแห้ง
  4. ตู้เซฟ หรือกระปุกออมสิน
  5. เตาไฟ
  6. ชุดเครื่องนอน
  7. เสื้อผ้าใหม่
  8. ชุดอุปกรณ์เย็บผ้า