‘เซียมซี’ เป็นคำ 2 คำ ที่ต่างมีความหมายในตัว 

คำว่า ‘เซียม’หมายถึง สลาก หรือไม้ติ้วเสี่ยงทาย 

 คำว่า ‘ซี’หมายถึง บทกลอน คำกลอน โคลงกลอน 

เมื่อรวมกัน คำว่าเซียมซี จึงแปลความหมายได้ว่า ‘สลากบอกผลเสี่ยงทายจากไม้ติ้วที่พิมพ์เป็นคำกลอน’

 

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร นอกจากจะมีหลวงพ่อโต (ซำปอกง) แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมีจุดเซียมซีที่มีชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลคำกลอนใบเซียมซีเป็นภาษาไทยเป็นที่แรก ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเซียมซีมักจะขอพรเรื่องธุรกิจค้าขาย การเดินทางปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี 

 

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ ‘วัดโพธิ์’ มีจุดเซียมซีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มาก ๆ ที่ ‘วิหารพระนอน’ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรในเรื่องของความรัก การไถ่ถอน ตัดกรรม และความร่มเย็นเป็นสุข 

 

3. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วัดรั้วเหล็ก” เพราะมีรั้วเหล็กที่ทำเป็นรูปอาวุธโบราณ คือ หอก ดาบ และขวาน ทาด้วยสีแดงเป็นแนวกำแพง ผู้คนนิยมมาเซียมซีเพื่อขอพรให้ความแคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง

 

4. วัดสุนทรธรรมทาน หรือ วัดแคนางเลิ้ง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ ‘องค์หลวงพ่อบารมี’ ที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัด และนอกจากนี้ยังมีจุดเซียมซีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องของอำนาจ บารมี และเมตตามหานิยม

 

5. วัดมหาบุศย์ หรือที่เรียกกันว่า ‘วัดแม่นาคพระโขนง’ จากตำนานเล่าขานเรื่องราวความรักอันคงมั่นไม่เปลี่ยนแปลง ผู้คนที่มากราบไหว้ สักการะ และเซียมซีจึงมักจะขอพรในเรื่องของความรัก การขอบุตร และการเกณฑ์ทหาร 

 

6. วัดหัวลำโพง ผู้คนมักจะมาเสี่ยงเซียมซีในศาลเจ้าพ่อปู่เพื่อขอพรเรื่องการเงิน โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังสามารถทำบุญบริจาคโลงศพได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อกันว่า จะได้อานิสงส์ผลบุญมาก ช่วยเสริมดวงชะตา ล้างเคราะห์ ล้างซวยต่าง ๆ ได้ 

7. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘วัดภูเขาทอง’ เพราะมีพระเจดีย์ภูเขาทองเป็นสัญลักษณ์ประจำวัด อีกทั้งยังถือเป็นสะดือเมืองที่มีหมุดเป็นหลักฐาน จึงมีผู้คนนิยมมาเซียมซี สักการะขอพรเรื่องการขายที่ดิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

 

8. วัดสร้อยทอง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด คือ ‘หลวงพ่อเหลือ’ มีประชาชนมากมายที่เดินทางมากราบไหว้สักการะ และเซียมซีเพื่อขอพรในเรื่องของโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ขอให้มีเหลือกินเหลือใช้ แคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิต

 

9. ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ผู้คนมาสักการะจะมาทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อช่วยตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมดวง และเซียมซีขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญ มีชีวิตที่เป็นหลักเป็นฐาน มั่นคงเสมือนเสาหลักเมือง