9 สถานที่ ลอยกระทงกับเธอ

1.วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

เสริมเรื่อง ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืน

2.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เสริมเรื่อง ชื่อเสียงโด่งดัง ทุกวันคืน

3.วัดคฤหบดี

เสริมเรื่อง โชค วาสนา บารมี

4.วัดราชาธิวาสวิหาร

เสริมเรื่อง ลาภยศ ดุจพระราชา

5.วัดยานนาวา

6.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เสริมเรื่อง มงคลชีวิต อำนาจที่ยิ่งใหญ่

7.วัดกัลยาณมิตรรวมมหาวิหาร

เสริมเรื่อง พบมิตรสหายที่ดี

8.วัดอมรินทรารามวรวิหาร

เสริมเรื่อง แคล้วคลาดปลอดภัย

9.วัดสุวรรณารามวรวิหาร

เสริมเรื่อง พบกับความสำเร็จ