จัดเสริมเติมทรัพย์ “เติมโชค เติมรัก เติมงาน”

เติมทรัพย์

ดอกไม้สีม่วง
ดอกไม้สีแดง
ดอกไม้สีเหลือง

จะช่วยเสริมเรื่องของการเงิน ช่วยดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามาแบบไม่ขาดสาย และจะพบเจอโอกาสที่ดีทางด้านการเงิน ส่งผลให้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขัดสน

เติมโชค

ดอกไม้สีแดง
ดอกไม้สีเหลือง
ดอกไม้สีฟ้าหรือน้ำเงิน

จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและความโชคดีจะทำให้ได้รับลาภลอยจากผู้ใหญ่ที่คอยเมตตาเฮ็นดู ให้การสนับสนุน และช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

เติมรัก

ดอกไม้สีชมพู
ดอกไม้สีแดง
ดอกไม้สีขาว

จะช่วยเสริมให้คุณมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่เอ็นดูแก่ผู้พบเห็นมีความโชคดีในเรื่องของความรัก วาสนาจะนำพาให้พบเจอกับคนที่ดี ๆ มีรักที่เรียบง่าย จริงใจและบริสุทธิ์

เติมงาน

ดอกไม้สีเหลือง
ดอกไม้สีเขียว
ดอกไม้สีชมพู

จะช่วยเสริมเรื่องของการงานให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เติบโตมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่รักเอ็นดูของคนในองค์กร จะได้พบเจอแต่เจ้านายและบริวารที่ดี

เติมสุขภาพ

ดอกไม้สีขาว
ดอกไม้สีฟ้าหรือน้ำเงิน
ดอกไม้สีเขียว

จะช่วยเสริมเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรคภัย ได้รับพลังความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสงบสุขร่มเย็น