Q : หันเท้าชี้ไปห้องพ่อแม่ หรือห้องพระมีผลต่อฮวงจุ้ยหรือไม่

A : ไม่มีผล เพราะมีกำแพงกั้น การแก้ฮวงจุ้ย กับการที่เท้าชี้ไปทางห้องพ่อแม่ หรือห้องพระ เมื่อเรามีกำแพงทึบกั้น มองไม่เห็นอีกห้อง ก็เปรียบเสมือนขุนเขากั้นไว้ จึงสามารถหันปลายเท้าไปทางไหนก็ได้ ไม่มีผล