ตอบคำถามฮวงจุ้ยกับซินแสเป็นหนึ่ง

การถวายน้ำบนหิ้งพระ ควรเติมน้ำให้เต็มแก้วหรือไม่ ?

สำหรับการถวายน้ำบนหิ้งพระ แนะนำว่าควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้น เพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน มีกินมีใช้ตลอดไป 

ควรเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหม ? 

ควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้าน ต้อนรับสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในบ้านทุกวัน

การถวายน้ำบนหิ้งพระ ควรจะถวายกี่แก้ว ?

สำหรับน้ำที่ใช้ถวายพระพุทธรูปบนหิ้งพระนั้น แนะนำให้ถวาย 3 แก้ว อันเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดี ๆ 

ถ้าปล่อยให้น้ำบนหิ้งพระแห้ง จะเป็นอะไรไหม ? 

น้ำถวายบนหิ้งพระ ห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาด เพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉา ขาดความสดชื่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ การเงินติดขัด 

      แนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเสริมการเงินที่ดี