ถามตอบเรื่องฮวงจุ้ยกับซินแสเป็นหนึ่ง

Q : การต่อเติมบ้านบริเวณฝั่งซ้ายและขวา ส่งผลต่อฮวงจุ้ยอย่างไร ?

A : ให้คำนึงดูว่าการต่อเติมบ้านนั้นมีประโยชน์มากพอ และไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต ก็ไม่มีผลใด ๆ ค่ะ