ถามตอบเรื่องลายเซ็นกับซินแสเป็นหนึ่ง

Q : เซ็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะ

A : ลายเซ็นแบบนี้ มักทำคุณคนไม่ขึ้นค่ะ ลักษณะที่เซ็นขึ้นเส้นคู่กันแบบนี้ มักมีปัญหา ไม่แนะนำค่ะ