Q : เปิดประตูห้องนอนเจอห้องน้ำ มีผลต่อฮวงจุ้ยหรือไม่?

A : ไม่มีผล ต่อหลักฮวงจุ้ย เพราะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ห้องน้ำเป็นห้องที่มีประโยชน์มากสำคัญที่สุด อยู่ในจุดที่ควรรู้สึกว่าใช้งานได้สะดวก