ทำนายตัวเลขพื้นฐานชีวิตของบัตรประชาชน

ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

วิธีคำนวน

ให้เอาตัวเลขหน้า และเลขท้ายบัตรประชาชนมาบวกกันให้เป็นเลขตัวเดียว

(ตามตัวอย่าง)

ความหมาย

เลข  0  เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่ใช้หมด

เลข  1  เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย

เลข  2  ขี้หลงขี้ลืม

เลข 3 มักมีคนช่วยใช้เงิน

เลข 4 ทำคุณคนไม่ขึ้น

เลข 5 พึ่งพาตนเองตลอด

เลข 6 ใจร้อน ขาดความระมัดระวัง

เลข 7 ชีพจรลงเท้า

เลข 8 เป็นคนขี้สงสาร

เลข 9 โชคชะตามักเล่นกลเสมอ

กรณีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข 0

โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ไม่เก็บเงิน

มักจจะนำเงินไปซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อของมีค่าต่างๆ

ศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% อีก 95% คือมานะตน

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร