หากมีพยัญชนะนี้ในทะเบียนรถ..

ก = เจรจาสำเร็จทุกครั้ง

ข = เป็นคนขยันหมั่นเพียร

ค = คนเจ้าโปรเจกต์ คิดเก่ง

ฆ = มีชื่อเสียง โดดเด่น

ง = เอาตัวรอดเก่ง

จ = คิดการณ์ไกล

ฉ = มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ช = กล้าชน กล้าได้กล้าเสีย

ซ = มีความเป็นตัวเองสูง

ฌ = รักสันโดษ

ญ = นักเดินทาง

ฎ = มียศถาบรรดาศักดิ์

ฐ = ฐานทรัพย์ดี มั่งคั่ง

ฑ = มีแต่คนสนับสนุน

ฒ = ผู้รู้ นักปราชญ์

ณ = มีแต่คนนิยมชมชอบ

ด = ฉลาดหลักแหลม ไหวพริบดี

ต = มีความเป็นตัวเองสูง อยากได้อะไรต้องได้

ถ = ขยันเก็บทรัพย์

ท = อดทนกับทุกสิ่ง

ธ = ซื่อตรง ชัดเจน

น = มีจิตสาธารณะ

บ = ไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่นิ่ง

ผ = ทำงานเป็นระบบ มีแบบแผน

พ = นักพเนจรชอบท่องเที่ยว

พ = นักพเนจรชอบท่องเที่ยว

ฟ = เก่งรอบด้าน

ฟ = เก่งรอบด้าน

ภ = มีเสน่ห์ เป็นที่รักของทุกคน

ม = คิดเร็ว ทำเร็ว โตเร็ว

ย = มีอำนาจ บารมี

ร = ทำธุรกิจดี รวยเร็ว

ล = สร้างสีสันให้คนรอบข้าง

ว = ฝีปากดี เจรจาดี

ศ = ชอบปลีกวิเวก

ษ = รู้ลึก รู้จริง

ส = เป็นผู้นำตั้งแต่เด็ก

ห = มีระเบียบ จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

ฬ = ต้านทานต่ออุปสรรคต่าง ๆ

อ = อ่างทรัพย์ใบใหญ่

ฮ = ความสำเร็จ การเงิน การงาน