วันที่ 13 สงกรานต์ สงใจ

ใบที่ 1 คุณจะเจอเรื่องดี : วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ๆ คุณจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำมานาน เพราะที่ผ่านมาอาจไม่มีเวลาบ้าง จังหวะยังไม่ได้บ้าง ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้ว 

 

ใบที่ 2 คุณจะเจอเรื่องดี : วันนี้เป็นวันที่ดี คุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว กับคนที่คุณรัก ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ถือว่าเป็นวันที่ดีมาก ๆ

 

ใบที่ 3 คุณจะเจอเรื่องดี : วันนี้เป็นวันปีใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่ คุณจะได้พบเจออะไรใหม่ ๆ จากการได้ไปที่ต่าง ๆ ยิ่งได้ไปกับคนรักหรือครอบครัว จะยิ่งเป็นวันที่ดีมาก ๆ