Q : สำหรับน้ำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่สะดวกถวายทุกวัน ต้องทำอย่างไร ? 

A : หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวัน แนะนำว่าให้ถวายวันพระ หรือวันพฤหัสบดี หรือตามวันที่เราเกิด เพื่อความสบายใจ แต่ที่สำคัญ คือ ควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พอ

Q : หากไม่อยู่บ้านหลายวัน ควรวางน้ำหน้าหิ้งพระอย่างไรดี ?

A :  ไม่ควรวางน้ำถวาย เพราะถ้าหากไม่อยู่บ้านหลายวัน อาจจะทำให้น้ำเหือดแห้งได้ ซึ่งการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉา ไม่สดชื่น ขาดความอุดมสมบูรณ์

Q : ถ้ามีพระหลายองค์บนหิ้ง สามารถถวายน้ำ 3 แก้วเหมือนกับพระองค์เดียวได้หรือไม่ ?

A : สามารถถวายได้ ไม่ว่าจะมีพระกี่องค์บนหิ้งก็สามารถถวายน้ำ  3 แก้วได้ตามความสะดวก

Q : ถ้าหากมีพื้นที่น้อยนิด สามารถถวายน้ำแก้วเดียวได้หรือไม่ ? 

A : ไม่แนะนำ เพราะการถวายน้ำควรจะเป็น 3 แก้ว เพื่อเป็นการสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

Q : เวลาในการถวายน้ำหรือเปลี่ยนน้ำพระ ควรเป็นช่วงเวลาใด ?

A : ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายหรือเปลี่ยนน้ำพระ คือ “ช่วงเช้า”  

เวลา 06.00 น. จะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดี

เวลา 06.30 น. จะเสริมเรื่องการเงินที่ดี 

เวลา 07.00 น. จะเสริมเรื่องการงานที่ดี 

ทั้งนี้หากไม่สะดวกช่วงเวลาที่แนะนำก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือไม่ควรถวายน้ำเกิน 10 โมงถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันนั้น

Q : ถ้าเปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวัน จำเป็นต้องจุดธูปทุกวันด้วยหรือไม่ ? 

A : ไม่จำเป็นต้องจุดธูปทุกวัน เพราะการถวายน้ำพระสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดธูปได้เลย

Q : น้ำถวายบนหิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มหรือน้ำประปา ?

A : จะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำประปาก็ได้ ถ้าใสสะอาดพอที่เราจะดื่มได้ เพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใส มีจิตใจเบิกบาน

Q : น้ำถวายบนหิ้งพระ จะถือว่าเป็นน้ำมนต์ได้หรือไม่ ?

A : น้ำถวายบนหิ้งพระจะไม่นับว่าเป็นน้ำมนต์ เพราะน้ำมนต์นั้นจะต้องเป็นน้ำที่ผ่านการเข้าพิธีมงคลทางพระพุทธศาสนา

Q : เวลาถวายน้ำบนหิ้งพระ ต้องสวดมนต์ด้วยหรือไม่ ?

A : จะสวดหรือไม่สวดก็ได้ ตามความสะดวกของแต่ละคน แต่สิ่งที่ควรทำ คือ บอกกล่าวท่านด้วยวาจา ว่าได้ทำการถวายน้ำให้ท่านแล้ว

Q : การถวายน้ำบนหิ้งพระ จะต้องสวดมนต์บทใด ? 

A : หากใครสะดวกที่จะกล่าวคำสวดมนต์ ให้ตั้งนะโม 3 จบ อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ พร้อมคำกล่าว “ข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้ แด่องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”