Q : ภาพคู่รักหรือภาพสามีภรรยา ติดไว้บริเวณไหนของบ้านดี ?

A : จุดที่เหมาะที่สุด คือ ผนังบริเวณบันได เพราะจะช่วยให้เราระลึก หรือนึกถึงกันได้เวลาที่ขึ้นลงบันได และยังช่วยเสริมความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน